Buôn Lau Ngà Voi O Viet Nam Dang De Doa Toi Voi Châu Phi. (2016)

Một lượng lớn ngà voi thô từ Châu Phi đang trong quá trình chế tác tái phép tại miền bắc Việt Nam

Journal

Save The Elephants

Author(s)

Vigne, L., Martin, E.

Date Published 2016VigneVietnamReportFINAL-VIE-web

Save the Elephants

Summary

Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có nạn buôn bán ngà voi trái phép diễn ra nghiêm trọng nhất trên thế giới.

View the publication